Sonnema Friese Elfsteden

Wij kunnen haast niet wachten maar bijna IT GIET OAN. De eerste run van de 11 steden flessen zijn de band afgekomen in de bottelarij in Bolsward en komen binnenkort in onze slijterij.

De volgende steden zijn inmiddels te verkrijgen in onze slijterij:

Leeuwarden - Ljouwert

Sneek - Snits

IJlst - Drylts

Sloten - Sleat 

Stavoren - Starum

Hindeloopen - Hylpen

Workum - Warkum

Bolsward - Boalsert

Harlingen - Harns

Franeker - Frjentsjer

Dokkum - Dokkum

https://www.sonnema.nl/


Terug naar overzicht